True Pace

True Pace är ett test som består av ett test Dunedin Pace of Aging och Telomer längd för att skapa ett exakt test för hur snabbt du åldras.

Individer med en långsammare åldrandetakt har bättre fysik, förbli mentalt skarpa och ser yngre ut mycket längre. Alla dessa är livskvalitetsförbättringar som hjälper dig att hålla dig vid god hälsa längre.

True Pace är det mest korrekta testet för att bedöma din verkliga ålder och utvecklat av forskare på Duke University i USA.

True Pace är mycket känslig för kortsiktiga förändringar och är byggd för att vara ett kraftfullt verktyg för individer som testar effektiviteten av åtgärder för sin hälsa och hastigheten på sitt åldrande.

Vad betyder allt detta?

Den takt du åldras med hänger samman med fysiska förändringar som vi kallar ”ålderstecken.” När någons åldrandetakt ökar, minskar deras fysiska och mentala prestationsförmåga.

Tidigare fick vi höra att det är en naturlig del i åldrandet att förlora funktion och att det inte finns något att göra åt dessa processer. Nu vet vi bättre och kan mäta viktiga delar i dessa system, samt sätta in effektiva åtgärder för att bromsa och även minska hastigheten i vårt åldrande.

Kommer inom kort.