BIOLOGISK ÅLDER – DIN VERKLIGA ÅLDER

Är du yngre eller äldre än din verkliga ålder?
Först ut i Europa med detta test!
Biologisk ålder – Varför är detta viktigt att veta?
Därför att det går att föryngra dig och bromsa ofördelaktigt åldrande.

BIOLOGISK ÅLDER

Denna konsultation är till för dig som önskar mer information om hur du åldras. Du kan få reda på din aktuella biologiska ålder och se hur din livsstil påverkar om du åldras fortare eller långsammare.
Detta är det viktigaste testet du kan göra eftersom denna process går att påverka. Om du åldras fortare än din kronologiska ålder ökar riskerna för alla typer av kroniska sjukdomar, men det behöver inte vara så.

Ta kontroll och börja göra individuella förändringar för just dig som kommer att minska din biologiska ålder och ge dig ett friskare liv.

Via telefon eller videosamtal går Doktor Cecilia Fürst igenom resultatet från detta unika test och ger information om din aktuella biologiska ålder, samt hälsosituation.

Utifrån resultatet ges konkreta råd om hur du kan påverka just de processer som är viktiga för dig och din hälsa långsiktigt.

Genomgång av resultat tar 90 minuter.

Kostnad: 7 600 kr


Varför mäta ålder?

Har du någonsin undrat varför vissa människor ser ut och beter sig 10 år yngre än de är?

En persons biologiska ålder betyder mycket mer än antalet ljus på födelsedagstårtan, när det gäller att uppskatta hälsa och åldersrelaterade sjukdomsrisker.

Åldrandet i sig är en gradvis förlust av funktion i kroppens celler. Epigenetik spelar en stor roll i att reglera och kontrollera dessa funktioner och därför en stor roll i åldrandet.

Accelererat epigenetiskt åldrande är den viktigaste riskfaktorn för att utveckla de flesta åldersrelaterade kroniska sjukdomarna, som högt blodtryck, hjärtinfarkt, autoimmuna sjukdomar, demens, diabetes och cancer.

Med detta test kan du mäta ditt åldrande och det viktigaste påverka hur du åldras med hjälp av det senaste från forskningen inom ”anti-aging”.

Vi mäter åldrande så att du kan hantera det mer effektivt.


Vad är epigenetik?

Dina gener spelar en viktig roll för din hälsa, men det gör även din livsstil och din miljö, till exempel vad du äter, stressar, sover och hur fysiskt aktiv du är.
Epigenetik är studiet av hur din livsstil och din miljö kan orsaka förändringar som påverkar hur dina gener fungerar.


Vad är verklig ålder?

Verklig ålder är en sammanställning av dina unika epigenetiska markörerna. Det är för närvarande det mest användbara och korrekta sättet att mäta de biologiska processerna för åldrande.

Olika delar av vår kropp åldras i olika takt på grund av skillnader i celltyp och stressfaktorer.

Genom att titta på olika delar av ditt åldrande, tillsammans med egenskapersrapporter och andra avancerade mätvärden, erbjuder vi en större och mer komplett bild av din hälsa och livslängd.

Utifrån dessa resultat föreslår vi sedan olika livsstilsstrategier och specifika åtgärder för att minska din biologiska ålder. Detta är viktigt eftersom ju yngre biologisk ålder du har ju friskare åldras du och ju mer minskar du dina risker att drabbas av olika kroniska sjukdomar.