VITAL MEDICIN – GENETIC AND FUNCTIONAL MEDICINE

Vill du optimera din hälsa och leva ett så hälsosamt liv som möjligt, med hjälp av den senaste tekniken, uppbyggd på ett optimalt samspel mellan din biokemi, kost, livsstil och dina gener – då är Vital Medicin det du söker.

Cecilia Fürst är den enda läkaren i Sverige i området Genetic och Functional Medicine med utbildning i USA.

Att arbeta med hälsa inom området Integrative and Functional Medicine innebär att fokus ligger på dig som individ och din kropp som helhet. Funktioner i komplexa biokemiska och genetiska system utvärderas, provresultat analyseras och optimeringsprogram framarbetas anpassade för just dina unika behov.

I dag har vi nya möjligheter att mäta din aktuella hälsostatus, din biologiska ålder och bedöma dina genetiska förutsättningar för att ge dig ett så hälsosamt, friskt och långt liv som möjligt.

Vital Medicin är den enda kliniken i Sverige där du kan mäta din biologiska ålder och få konkreta råd hur du kan påverka hur du åldras och på så sätt minska din biologiska ålder.
Du kan följa dina framsteg genom avancerad provtagning. Tekniken är utvecklad i USA där man nått längst med denna typ av testning och finns hos Vital Medicin.

Genetic and Fuctional Medicine är ett individualiserat, patientcentrerat, vetenskapsbaserat tillvägagångssätt som ger dig möjlighet att ta itu med de bakomliggande orsakerna till sjukdom och främja optimalt välbefinnande. Det kräver en detaljerad förståelse av varje patients genetiska, biokemiska och livsstilsfaktorer och utnyttjar dessa data för att styra personliga behandlingsplaner som leder till förbättrade patientresultat.

Inom sjukvården grupperar man olika sjukdomar med symtom och biokemiska markörer som blodprov och ställer en diagnos.

Nya upptäckter inom medicin, biokemi och genetik visar nu på en annan väg. Dina medicinska problem som högt blodtryck eller diabetes är inte lika någon annans med samma sjukdom. Du har dina unika förutsättningar och kräver därför en individuellt anpassad plan för att nå den bästa hälsan.

Doktor Halsted Holman, professor vid Stanford (University School of Medicin) i USA, uttryckte det så här;

”Det finns ingen behandling som botar kroniska sjukdomar om man inte hittar orsaken till varje individs sjukdomstillstånd och individualiserar behandlingen”.

 

Doktor Allen Roses, tidigare global vice VD inom genetisk forskning för läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline, sa att; ”flertalet läkemedel inte är verksamma på de flesta människor”. Detta beror på att människor har sina unika förutsättningar, som man måste ta hänsyn till om man vill nå resultat.

 

Genetic and Functional Medicine är en systembaserad medicin, helhetssynen är avgörande. Kroppen fungerar som ett nätverk där alla delar; immunsystem, nervsystem, hjärt- och kärlsystem och så vidare samverkar. Man undersöker sambanden mellan symptomen utifrån din biokemi, genetik, miljö och dina livsstilsfaktorer. Utifrån dessa resultat sammanställer man en hälsoplan som är anpassad specifikt för dina unika förutsättningar.

Det är viktigt att inse att en förändring av en av dessa delar kommer att förändra hela eller delar av processerna i ditt system. Vårt arbete är att ta reda på vilket eller vilka system som är påverkade och att få dessa att fungera bättre och som en helhet igen.
När vi arbetar med ohälsa är vårt mål att i möjligaste mån åtgärda de underliggande mekanismerna. Detta gör vi genom att titta på processer i kroppens biologiska system som:

  • Hur din kropp gör sig av med gifter
  • Regleringen av din hormonsystem
  • Matsmältning och upptag av näringsämnen
  • Immunförsvarets funktion
  • Psykiskt och fysiskt mående
  • Inflammatoriska processer i kroppen (muskel- och ledvärk, allergi och astma)

Alla dessa processer och funktioner fastställer och identifierar vi genom specifik provtagning. Genom provsvaren kan vi sedan sätta samman en unik hälsoplan, som bland annat innefattar kost och vid behov specialiserade samt individanpassade, certifierade och godkända, näringstillskott för att återskapa balans i systemen.

Vital Medicin ersätter inte vanlig sjukvård och hanterar därför inte akuta sjukdomstillstånd, remisser, sjukskrivningar eller behov av generella utredningar inom allmän hälso- och sjukvård. Om du behöver hjälp med detta söker du dig till din ordinarie vårdcentral.