Föreläsningar

 

Kommande föreläsningar

Cecilia Fürst är läkare och föreläser inom den nya medicinens område. Föreläsningarna är interaktiva och ger utrymme för publikens frågor.

Allt mer forskning och teknik gör det nu möjligt att förstå hur vi kan styra oss i en friskare riktning och skjuta sjukdomar och ohälsa på framtiden. Min önskan är att göra detta tillgängligt för alla som är intresserade.

Cecilia Fürst har bedrivit studier i kemi vid Lunds Universitet, forskat inom diabetes, genomgått läkarutbildning med specialistexamen i allmänmedicin i Sverige, studerat regenerativ medicin i Italien och genomgått utbildning för läkare vid Fellowship in Functional, Metabolic and Integrative Medicine, Metabolic Medical Institute (George Washington University) och vid Institute of Functional Medicine, samt Genetik vid Harvad Medical School i USA.

Populära föreläsningar:

  • Dina gener, din kost och träning
  • Vilken är din verkliga ålder – Telomerer hur vi kan styra vårt åldrande?
  • Lever du på ett sätt som håller dig frisk och lägger liv till dina år?
  • Ny teknik – nya möjligheter
  • Dina hormoner – din hälsa – ta kontroll
  • Varför kan jag inte gå ner i vikt?