Doktor

Cecilia Fürst

Cecilia Fürst är specialistläkare i allmänmedicin i Sverige. Cecilia Fürst är utbildad läkare inom Funktionell Medicin och Metabolic, Nutritional and Anti-Aging Medicine i USA samt Regenerativ Medicin i Italien och USA. Till detta kommer studier i kemi vid Lunds Universitet och forskning inom diabetes vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Ensam i sitt slag i Sverige

Cecilia Fürst är läkare som har bedrivit studier i kemi vid Lunds Universitet, forskat inom diabetes, genomgått läkarutbildning med specialistexamen i allmänmedicin i Sverige, studerat regenerativ medicin i Italien och genomgått utbildning för läkare vid Fellowship in Functional, Metabolic and Integrative Medicine, Metabolic Medical Institute (George Washington University) och vid Institute of Functional Medicine, samt Anti-Aging Medicine i USA.

Cecilia Fürst har även utbildat sig inom genetik vid Harvard Medical School. Som enda läkare i Sverige med denna unika bakgrund och utbildningar har hon sin klinik – Vital Medicin – i Ystad.

Cecilia Fürst är unik inom svensk medicin. Hon har en mycket omfattande kompetens, såväl akademisk efter flera års studier inom olika relaterade ämnen, som praktisk efter långvarig tjänstgöring både nationellt och internationellt.

Styrkan i Genetic and Functional Medicine ligger i sättet att undersöka en persons hälsostatus från ett helhetsperspektiv, där den enskilde individen betraktas utifrån genetik, biokemi och livsstil.

Cecilias praktik och behandlingsmodell står på en solid vetenskaplig grund och är specifikt anpassad till varje enskild individ. I sitt arbete hjälper Cecilia dig att ta tillbaka kontrollen över din hälsa och vill göra detta möjligt för alla som är intresserade.