OPTIMERINGSKONSULTATION

Här erbjuds du ett avancerat skräddarsytt optimeringspaket i fyra delar:

Inledande konsultation
Provtagning
Genomgång
Uppföljning

Du kan välja optimering utifrån din biokemi (aktuellt status om hur din kropp mår just nu) eller optimering utifrån en kombination av din biokemi och din genetik.

Boken Genvägen – styr dina gener och få ett friskare liv, skriven av Doktor Cecilia får du utan kostnad vid optimeringskonsultationen.

INLEDANDE KONSULTATION

Det första besöket är alltid personligt och sker på kliniken i Ystad. Vid detta möte går Doktor Cecilia Fürst tillsammans med dig igenom din hälsodeklaration, gör ytterligare bedömning av din aktuella hälsostatus och diskuterar möjligheter och mål med din optimering. I besöket ingår även en allmän undersökning.

Det finns ett stort utbud vad gäller provtagning. Vital Medicin använder ett omfattande test för att för att få fram din aktuella biokemi. Testet består av 125 biomarkörer som bedömer kroppens funktioner utifrån bland annat aktuellt näringstillstånd, mag- och tarmfunktion, avgiftningsförmåga, signalsubstanser och hur du hanterar individuella näringsämnen samt förekomst av toxiner och tungmetaller.

Genom att kombinera din biokemi med din genetik ges du stora möjligheter att kunna påverka och individanpassa din optimering. Din specifika genetik är avgörande för hur du använder och tar upp dina näringsämnen, vilken förmåga du har att avgifta, hur ditt immunsystem styrs, hur din ämnesomsättning regleras, hjärnans funktioner och vad du kan göra för att balansera dessa förutsättningar med din aktuella biokemi för att optimera din hälsa.

Analyserna sker på ackrediterade laboratorier utomlands och standardanalyser utförs på svenska laboratorier.

Redan vid detta första besök kan du komma att få rekommendationer avseende kost och livsstilsförändringar (gällande fram till genomgången). Vid besöket går vi även igenom rutiner inför provtagningen och övrigt inför din optimeringskonsultation.

Inför ditt första besök måste du ha fyllt i och skickat in din hälsodeklaration. Detta gör du först efter kontakt med oss i samband med inskrivningen som ny klient.

Den inledande konsultationen tar 45-60 minuter och genomgången inför provtagningen tar 30-40 minuter.

Kostnad: 4 000 kr
Kostnad: 5 600 kr (endast vid komplexa och omfattande klientunderlag).

PROVTAGNING
Provtagningen sker på kliniken i Ystad. Vissa prover kräver förberedelser och att du fastar före provtagningstillfället. Detta innebär för dig som har längre resväg att det kommer att behövas en övernattning med provtagning dagen efter din inledande konsultation, och för dig med kortare resväg innebär det att du kommer för provtagning dagen efter din inledande konsultation eller vid ett annat överenskommit tillfälle.

Provtagningen tar 30-50 minuter.

Kostnad baspaket biokemiprover utomlands: ca 7 200 kr
Kostnad provtagning inklusive intern administrativ logistikhantering: 2 450 kr
Kostnad gentestprov utomlands: ca 1 000 kr (inklusive transport).

 

GENOMGÅNG
Efter en djupgående analys och bedömning av dina testresultat utarbetar Doktor Cecilia Fürst en individuell optimeringsplan. Denna innefattar alltid kostrekommendationer, specifika näringsämnen och livsstilsförändringar anpassade efter dina unika behov och resultat.

Genomgång biokemi tar 60 minuter.
Kostnad: 11 600 kr.

Genomgång biokemi och genetik tar 120 minuter.
Kostnad: 15 600 kr – 19 600 kr.

Obs! Du bör tänka på att kostnad för specifika näringsämnen tillkommer.

UPPFÖLJNING
Efter genomgången startar du upp och följer din optimeringsplan enligt rekommendationer, vanligtvis under 2-3 månader. Uppföljning med Doktor Cecilia Fürst sker enligt överenskommelse med dig efter 4 veckor och/eller 8 veckor. Den sistnämnda uppföljningen föregås av svensk provtagning (som du gör antingen på din egen vårdcentral eller på kliniken). Din optimeringsplan bedöms efter provsvaren, ditt mående och tillstånd och korrigeras vid behov. Uppföljningen tar 30 minuter.

Fortsatt uppföljning är beroende av ditt specifika hälsotillstånd och dina önskemål. Vanligtvis sker uppföljning efter 3 respektive 6 månader.

Kostnad provtagning baspaket Sverige: 1 100 – 1 600 kr (inklusive transport).
Kostnad uppföljning efter 4 veckor: 400 – 600 kr.
Kostnad uppföljning efter 8 veckor: 2 100 kr.