RÅDGIVNING/UPPFÖLJNING/PROVTAGNING (endast pågående klienter)

Denna konsultation är till för dig som redan är klient och önskar uppföljning provtagning eller genomgång enligt plan, eller som önskar rådgivning; har frågor om kost, medicinska frågor, önskemål om provtagning eller bedömning av prover utanför optimeringskonsultationen eller senaste plan, eller önskar recept och kostintyg.

Rådgivning/Uppföljning 
Kostnad 600 kr – 3 200 kr (kostnaden är beroende av tidsåtgång, omfattning och åtgärd gällande frågeställningen). 

Provtagning utomlands
Blodprovstagning sker på kliniken i Ystad.
Avförings-, saliv- och urinprov kan göras hemifrån.
Kostnad prover utomlands: från 1 190 kr och uppåt. 
Kostnad för prov-och transporthantering: 2 450 kr.

Kostnad för försändelse av provkitt och transportmaterial: från 150 kr (beroende av vikt, skickas rekommenderat). 

Provtagning Sverige
Blod- urin- och avföringsprov kan göras på egen vårdcentral eller annan provtagningsenhet. 
Kostnad prover Sverige: 500 – 2 500 kr (inklusive transport). 

Genomgång av prover tagna utomlands
Kostnad: 800 kr – 3 200 kr

Uppföljning av prover Sverige
Kostnad: 600 kr – 3 200 kr

Recept/Kostintyg
Förnyat recept: 150 kr
Förnyat kostintyg: 800 kr
Nytt kostintyg: 1 600 kr
Övriga intyg: 3 200 kr