Funktionell Medicin

Funktionell Medicin är en utveckling av hur vi praktiserar medicin och hur vi på ett bättre sätt tar hand om ohälsa av idag. Det är ett vetenskapsbaserat tillvägagångssätt för att förstå, förhindra och behandla komplexa kroniska sjukdomar genom att skifta från sjukdomsgrundad medicin till en patientcentrerad, individualiserad medicin.

Individen i absolut Centrum

Funktionell Medicin har utvecklats genom ny kunskap från näringslära, biokemi, fysiologi och genetik.
Inom sjukvården grupperar man olika sjukdomar med symtom och biokemiska markörer som blodprov och ställer en diagnos.
Nya upptäckter inom medicin, biokemi och genetik visar nu på en annan väg. Dina medicinska problem som högt blodtryck eller diabetes är inte lika någon annans med samma sjukdom. Du har dina unika förutsättningar och kräver därför en individuellt anpassad plan för att nå den bästa hälsan.

Doktor Halsted Holman, professor vid Stanford (University School of Medicin) i USA, uttryckte det så här;
”Det finns ingen behandling som botar kroniska sjukdomar om man inte hittar orsaken till varje individs sjukdomstillstånd och individualiserar behandlingen”.

Doktor Allen Roses, tidigare global vice VD inom genetisk forskning för läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline, sa att; ”flertalet läkemedel inte är verksamma på de flesta människor”. Detta beror på att människor har sina unika förutsättningar, som man måste ta hänsyn till om man vill nå resultat.
Funktionell Medicin är en systembaserad medicin, helhetssynen är avgörande. Kroppen fungerar som ett nätverk där alla delar; immunsystem, nervsystem, hjärt- och kärlsystem och så vidare samverkar. Inom Funktionell Medicin undersöker man sambanden mellan symptomen utifrån din biokemi, genetik, miljö och dina livsstilsfaktorer. Utifrån dessa resultat sammanställer man en hälsoplan som är anpassad specifikt för dina unika förutsättningar.

När vi arbetar med ohälsa är vårt mål att i möjligaste mån åtgärda de underliggande mekanismerna. Detta gör vi genom att titta på processer i kroppens biologiska system som:

·         hur din kropp gör sig av med gifter
·         regleringen av dina hormonsystem
·         matsmältning och upptag av näringsämnen
·         immunsystemets funktion
·         psykiskt och fysiskt mående
·         inflammatoriska processer i kroppen (muskel- och ledvärk, allergi och astma)

Alla dessa processer och funktioner fastställer och identifierar vi genom specifik provtagning.

Det är viktigt att inse att en förändring i någon delprocess kommer att förändra hela eller delar av den totala processen i ditt system. Vårt arbete är att ta reda på vilket eller vilka system som är påverkade och att få dessa att fungera bättre och som en helhet igen.

Genom provsvaren kan vi sedan sätta samman en unik hälsoplan, som bland annat innefattar kost och vid behov specialiserade samt individanpassade, certifierade och godkända, näringstillskott för att återskapa balans i systemen.