Vanliga frågor

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får.

1. Varför säljer vi Vital Nutrients, Designs For Health och T.A. Science produkter?

Kosttillskott bör endast säljas av legitimerad personal, rent generellt. Genom min läkarutbildning i USA har jag valt att använda mig av dessa produkter, eftersom dom är bäst på världsmarknaden, när det gäller kontroll, renhet, styrka och äkthet.

2. Var tillverkas kosttillskotten?

Produkterna tillverkas i Connecticut respektive Arlee, Montana and Henderson, Nevada i USA, i strängt kontrollerade och temperaturreglerande anläggningar, som inspekteras av FDA (US Food and Drug Administration).

3. Är kosttillskotten icke allergiframkallande?

Ja, om inget annat anges på etiketten.

4. Innehåller kosttillskotten gluten?

Nej, de är glutenfria.

5. Är flaskorna bisphenol A-fria (en plastkemikalie)?

Ja, flaskorna tillverkas av stabil plast, som inte avger gifter. Förutom bekräftelse från flaskleverantören, testas flaskorna av ett oberoende laboratorium för att verifiera att de verkligen är fria från bisphenol A.

6. Varför ändras sammansättningen i produkterna?

En ständig uppdatering sker utifrån den senaste forskningen, utifrån detta ändras sammansättningen.

7. Varför används kapslar istället för tabletter?

Kapslarna är mer lättsmälta, vilket gör näringsämnen mer lättillgängliga för kroppen. Med kapslar får man även bort onödiga övriga ingredienser. Det finns även tabletter och olika lösliga former när man önskar en specifik effekt och upptag av vissa ämnen.

8. Går det att tillverka kalciumtillskott i en mindre kapsel?

Innehållet av grundämnet kalcium i kalciumcitrat-malat är endast tjugo procent, så därför är det nödvändigt att använda en stor kapsel för att ge en optimal dos kalcium.

9. Är produkterna fria från genmodifiering?

Det vidtas två steg för att garantera att alla leveranser är fria från genmodifiering. Först och främst krävs en garanti från leverantören att ingredienserna är fria, för det andra testas alla leveranser vid ett oberoende laboratorium, som specialiserat sig på genetiska tester. Om du vill ha mera information om detta program för kvalitetssäkring och tester av oberoende laboratorier, kan du läsa om detta under avsnittet kvalitet.

10. Är kapslarna vegetariska?

Vi använder vegetariska kapslar i många av våra produkter, problem med likvärdighet, förhindrar att de kan användas i alla produkter.

11. Testas fiskoljan för kvicksilver och PCB?

Alla partier med fiskolja testas för en mycket bred skala av föroreningar, detta inbegriper kvicksilver, bly, kadmium, PCB, dioxiner och dioxinliknande föreningar, ranciditetsmarkörer (gäller härskenhet) och mikrobiologi.

12. Är kosttillskotten ekologiska?

Många av ingredienser är ekologiska. Vissa är inte tillgängliga, som certifierat ekologiska, men alla partier med örtmaterial testas för trehundratio olika rester av herbicider, pesticider och fungicider(olika typer av kemiska bekämpningsmedel) för att se till att produkterna inte innehåller skadliga föreningar.

13. Varför har kapslarna i min nya flaska annorlunda lukt/utseende jämfört med den förra flaskan?

Naturprodukter har en normal variation i fråga om färg och doft, vilket kan ge märkbara skillnader mellan olika sändningar.

14. Inspekteras anläggningen av FDA?

Ja, inspektioner av FDA ( motsvarigheten till vårt Läkemedel- och Livsmedelsverk) sker fortlöpande hos våra leverantörer.

15. Hur länge har våra kosttillskotts leverantörer varit certifierade för GMP (Good Manufacturing Practice, ett regelverk för god tillverkningssed)?

De certifierades enligt GMP första gången 2001.

16. Görs stickprovskontroller eller mer utökade kontroller vid framställningen?

Våra leverantörer nöjer sig inte med stickprovskontroller, utan testar alla partier av råämnen och färdiga produkter i ett mycket mera omfattande analysprogram än ett, som förlitar sig på enbart stickprovskontroller. Dessutom sker testningen via 3 oberoende laboratorier för ytterligare ökad säkerhet.

17. Kan gravida ta kosttillskott?

Vissa av produkterna kan vara gynnsamma för gravida. Eftersom våra leverantörer är seriösa tillverkare av kosttillskott, så framgår det av etiketterna om produkterna är lämpliga för gravida.

18. Tillverkar era leverantörer kosttillskott för barn?

Det finns flera mycket bra produkter för barns hälsa.